Otsonointilaitteen vuokraus

OTSONOINTI ON TEHOKAS JA TURVALLINEN TAPA POISTAA EPÄTOIVOTTUJA HAJUJA JA ALLERGIANAIHEUTTAJIA, KUTEN TUPAKAN, ELÄINTEN, HOMEEN, VIEMÄRIN JA KALMAN HAJUA SEKÄ UMMEHTUNEISUUTTA. OTSONOINTI POISTAA EPÄMIELLYTTÄVÄT HAJUT ASUNNOISTA, AUTOISTA, ASUNTOVAUNUISTA, VENEISTÄ YM. OTSONI EISISÄLLÄ MITÄÄN MUITA AINEITA KUIN HAPPEA, EIKÄ OTSONIKÄSITTELYSTÄ JÄÄ MITÄÄN KEMIKAALIJÄÄMIÄ.

Vuokraa otsonointilaite

Otsoni tehoaa eloperäisiin, mutta ei epäorgaanisten yhdisteiden hajuihin. Rakenteiden sisällä olevaa hometta tai hajuja otsonoinnilla ei kyetä poistamaan vaan kosteusvaurion tai muun syyn vuoksi pilaantuneet materiaalit on aina uusittava. Tilat kannattaa kuitenkin otsonoida sen jälkeen kun kaikki vaihdettavat materiaalit on poistettu. Huoneiston pintoihin ja kalusteisiin tarttuneet hajut ja homeitiöt saadaan näin eliminoitua.

Pehmeät materiaalit imevät otsonia, jonka vuoksi tilassa on jälkihajua käsittelyn jälkeen, vaikka otsoni olisi tuuletettu täysin pois.

Comments are closed.